Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni