fbpx Pracownicy | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Pracownicy | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Pracownicy

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Laboratoriów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni