Zakład Topologii Geometrycznej i Teorii Węzłów | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki