Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

Sekretariat Instytutu

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57
pok. 364
80-308 Gdańsk
Symbol: 
5400

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy