Pracownia Interferometrii Kwantowej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki