Prorektor ds. Rozwoju | Struktura organizacyjna | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki