Sekcja Zamówień IT | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki