Studia Doktoranckie z Fizyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia Doktoranckie z Fizyki

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku, 10:44

Zapraszamy na Studia Doktoranckie z Fizyki w zakresie: Fizyki Atomowej,Fizyki Molekularnej, Optyki Kwantowej,Fizyki Fazy Skondensowanej,Fizyki Statystycznej, Akustyki, Fizyki Medycznej.

Kierownik Studiów Doktoranckich z Fizyki                                                        

Prof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski     
tel.: (+48 58) 523 21 92

e-mail: fizsk@ug.gda.pl

 

Termin i miejsce składania dokumentów: do 17 września 2018 roku w Biurze Dziekana

EGZAMIN REKRUTACYJNY NA STUDIA DOKTORANCKIE Z FIZYKI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 roku

Rejestracja na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów.