Studia Doktoranckie z Fizyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia Doktoranckie z Fizyki

poniedziałek, 11 września 2017 roku, 12:02

Zapraszamy na Studia Doktoranckie z Fizyki w zakresie: Fizyki Atomowej,Fizyki Molekularnej, Optyki Kwantowej,Fizyki Fazy Skondensowanej,Fizyki Statystycznej, Akustyki, Fizyki Medycznej.

Kierownik Studiów Doktoranckich z Fizyki                                                        

Prof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski     
tel.: (+48 58) 523 21 92

e-mail: fizsk@ug.gda.pl

UWAGA - EGZAMIN REKRUTACYJNY NA STUDIA DOKTORANCKIE Z FIZYKI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 O GODZ. 10.15 W sali nr 361

Rejestracja na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów.

Doktoranci w Instytucie Fizyki Doświadczalnej mogą być zatrudnieni w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki , OPUS 12

pt „Procesy lokalizacji/delokalizacji nośników w luminoforach aktywowanych jonami lantanowców „ ,kierowanym przez prof. dr hab. Marka Grinberga  ( fizmgr@ug.edu.pl)  -

https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=176172

https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=176173