Inerdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 czerwca 2018 roku, 11:37

Zapraszamy na Interdyscyplinarne  Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego

Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich z  Modelowania Matematycznego                                                   

Dr hab. Jarosław Pykacz, prof. UG 

58 523 21 54

Jaroslaw.Pykacz@mat.ug.edu.pl

Rejestracja na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów.

Rejestracja możliwa od 1 czerwca 2018 roku do 11 lipca 2018. 

Termin i miejsce: do 12 lipca 2018 roku w Biurze Dziekana. 

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 13 lipca 2018 roku.