fbpx nabór 2019/2020 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nabór 2019/2020

Program studiów magisterskich stacjonarnych (2019-2021)

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 16 listopada 2019 roku, 8:46

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Informatyka - 2019 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Logika dla informatyków

30

  30

60

E/Zo

7

Zaawansowane języki programowania

30

 

30

60

E/Zo

7

Projekt zespołowy 2

 

 

30

30

Zo

6

Inteligencja obliczeniowa

30

 

30

60

E/Zo

6

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

5

 

 

5

Z

1

Jezyk angielski

 

30

 

30

Z

3

Razem semestr 1

95

30

120

245

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Seminarium magisterskie**)- sylabusy poniżej

 

 

 

30

Z

3

Zaawansowane algorytmy

30

  30

60

E/Zo

7

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15 15   30 Zo/Zo 3

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

30  

30

60

E/Zo

7

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

30

 

30

60

E/Zo

7

Język angielski

 

30  

30

E 3

Razem semestr 2

105

45

90

270

 

30

             

Razem I rok

215

75

210

515

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Seminarium magisterskie**)

 

   

30

Z

3

Obliczalność i złożoność

30

30

 

60

E/Zo

6

Wykład wydziałowy- Matematyka dla informatyków

30

 

30

60

E/Zo

7

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

30

 

30

60

E/Zo

7

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

30

 

30

60

E/Zo

7

Razem semestr 3

120

30

90

270

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Seminarium magisterskie**)

 

 

 

30

Z

4

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

30

  30

60

E/Zo

7

Wykład fakultatywny*)- sylabusy poniżej

30   30 60 E/Zo 7

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Pracownia magisterska*)

    15 15 Z 1

Przygotowanie egzaminu magisterskiego*)

   

 

 

 

5

Praktyka zawodowe (60h)

          4

Razem semestr 4

75

 

75

180

 

30

             

Razem II rok

180

105

135

420

 

60

*) fakultety zawierające możliwości do wyboru:

**) seminaria zawierające możliwości do wyboru: