fbpx studenckie życie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

studenckie życie

studenckie życie

Na wniosek Parlamentu Studentów UG Rektor prof. Piotr Stepnowski ogłosił 7 stycznia 2022 (piątek) Dniem Rektorskim czyli dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Na wniosek Rady Samorządu Studentów Dziekan prof. Piotr Bojarski ogłosił w dniu 23 grudnia 2021 (czwartek) godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00, czyli godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 138/R/21 z dnia 30 września 2021 r.  informujemy, że w przestrzeniach wspólnych (m.in. w korytarzach oraz wszędzie tam, gdzie liczba osób jest większa niż 2.)  noszenie masek ochronnych jest OBOWIĄZKOWE.

 

zanowni Studenci,

w celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje: rok akademicki 2021/2022 (do 30.09.2022)

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że dzień 12 listopada 2021 roku został ogłoszony Dniem Rektorskim. 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. PATRYKA KAMIŃSKIEGO

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu 5 października 2021 roku w godzinach od 10.00 do 12.00 zostały ogłoszone godziny dziekańskie. 

Już wkrótce widzimy się na korytarzach UG, co bardzo nas cieszy. W związku z rozpoczęciem roku i faktem rozmieszczenia niemal wszystkich skrzyneczek na terenie Uczelni poszukujemy osób które „zaopiekują się” skrzyneczkami w poszczególnych budynkach UG. Do zadań chętnych osób należeć będzie kontrolowanie stanu zaopatrzenia skrzyneczek i uzupełnianie zapasu przekazywanych przez nas materiałów higienicznych.

 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że organizacja zajęć dydaktycznych w semstrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 przedstawia się następująco: 

 

  1. Informatyka - profil praktyczny   UWAGA, Informatyka profl praktyczny III rok - wszystkie zajęcia będą odbywały się zdalnie