Podział roku akademickiego | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Podział roku akademickiego

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 lipca 2018 roku, 14:06

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY (01.10.2018 – 10.02.2019)*

01.10.2018

Uczelniana inauguracja roku akademickiego

02.10.2018 – 27.01.2019

zajęcia dydaktyczne

02.11.2018

Dzień Rektorski

24.12.2018 – 02.01.2019

wakacje zimowe

28.01.2019 – 10.02.2019

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

11.02.2019 – 17.02.2019

przerwa międzysemestralna

18.02.2019 – 03.03.2019

sesja poprawkowa

* Planując zajęcia w semestrze zimowym należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 poniedziałków.

SEMESTR LETNI (18.02.2019 – 30.06.2019)**

18.02.2019 – 11.06.2019

zajęcia dydaktyczne 

20.03.2019

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski

19.04.2019 – 23.04.2019

wakacje wiosenne

02.05.2019

Dzień Rektorski

12.06.2019 – 30.06.2019

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

01.07.2019 – 30.09.2019

wakacje letnie

02.09.2019 – 15.09.2019

sesja poprawkowa

 **  Dni 10 i 11.06.2019 r. wyznacza się jako dni, w których można zaplanować realizację zajęć dydaktycznych przypadających na środę i piątek wolne od zajęć.

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY (02.10.2017 – 11.02.2018)

29.09.2017

uczelniana inauguracja roku akademickiego

02.10.2017 – 28.01.2018

zajęcia dydaktyczne1/ 

23.12.2017 – 02.01.2018

wakacje zimowe (przerwa świąteczna)

29.01.2018 – 11.02.2018

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

12.02.2018 – 18.02.2018

przerwa międzysemestralna

19.02.2018 – 04.03.2018

sesja poprawkowa

SEMESTR LETNI (19.02.2018 – 29.06.2018)

19.02.2018 – 08.06.2018

zajęcia dydaktyczne 

20.03.2018

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski

29.03.2018 – 03.04.2018

wakacje wiosenne (przerwa świąteczna)

02.05.2018

01.06.2018

Dzień Rektorski

09.06.2018 – 29.06.2018

sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

30.06.2018 – 30.09.2018

wakacje letnie

03.09.2018 – 16.09.2018

sesja poprawkowa

1/ 26.01.2018 - wyznacza się jako dzień, w którym można zrealizować zajęcia przypadające na dzień wolny od zajęć.

 

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

SEMESTR ZIMOWY (01.10.2016 – 05.02.2017)

03.10.2016

uczelniana inauguracja roku akademickiego

01.10.2016 – 29.01.2017

zajęcia dydaktyczne 

22.12.2016 – 02.01.2017

wakacje zimowe (przerwa świąteczna)

30.01.2017 – 05.02.2017

Sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

06.02.2017 – 12.02.2017

Przerwa międzysemestralna

SEMESTR LETNI (13.02.2017 – 25.06.2017)

13.02.2017 – 11.06.2017

zajęcia dydaktyczne 1/ 

20.03.2017

Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski

13.04.2017 – 18.04.2017

wakacje wiosenne (przerwa świąteczna)

02.05.2017

Dzień Rektorski

12.06.2017 – 25.06.2017

sesja egzaminacyjna z wyłączaniem zajęć

26.06.2017 – 30.09.2017

wakacje letnie 2/

1/ 13.02.2017 - 26.02.2017 - zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć semestru letniego

2/ 04.09.2017 - 17.09.2017 - letnia sesja poprawkowa