Odbiór dyplomu | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Odbiór dyplomu

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 marca 2018 roku, 14:28

Dyplom należy odebrać osobiście (oryginał, dwa odpisy i suplement).

Inna osoba może odebrać dyplom tylko za okazaniem upoważnienia notarialnego.

 

Warunkiem odebrania dyplomu jest:

1. dowód wpłaty: 60 zł za dyplom w języku polskim + 40 zł za dyplom w języku angielskim,

2. zwrot wypełnionej karty obiegowej,

3. zwrot legitymacji studenckiej.