fbpx Stypendium MENiSzW i nagroda Rektora | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Stypendium MENiSzW i nagroda Rektora | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 sierpnia 2019 roku, 11:51

Termin składania wniosków:

- o stypendium MNiSzW:   termin składania wniosków w wersji elektronicznej i papierowej w Dziekanacie Wydziału upływa 11 października 2019 roku.

           patrz tutaj  informacje szczegółowe       

 

- o nagrodę Rektora:   30 września 2019 - w Dziekanacie Wydziału     patrz tutaj informacje szczegółowe

 

- stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego: 30 września 2018- w Dziekanacie Wydziału    patrz tutaj informacje szczegółowe