fbpx Zapomoga | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Zapomoga | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Zapomoga

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 marca 2014 roku, 13:58

Zapomoga

Dwa razy w roku akademickim, w szczególnych sytuacjach życiowych, studenci UG mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi.

Świadczenie może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:

  1. nieszczęśliwego wypadku,
  2. poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
  3. śmierci członka najbliższej rodziny,
  4. kradzieży,
  5. klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru,
  6. innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania świadczenia.

Wysokość zapomogi uzależniona jest od indywidualnej sytuacji studenta.