Stypendium Rektora | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uchwała nr 1/OKS/17 Odwoławczej Komisji Stypendialnej z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalania jednostek organizacyjnych oraz rodzaju studiów, na których przyznawane są stypendia Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018

wtorek, 31 października 2017 roku, 7:06
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_oks.pdf100.55 KB

Lista przyznanych stypendiów Rektora na rok akademicki 2017/2018

poniedziałek, 27 listopada 2017 roku, 7:30

Stypendium Rektora

poniedziałek, 29 maja 2017 roku, 9:00

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów.

Od 1 marca 2017 obowiązuje jedna stawka stypendium Rektora dla najlepszych studentów w wysokości 420 zł miesięcznie.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane, jeżeli student posiada jedno z poniższych osiągnięć:

 1. wysoką średnią ocen,
 2. wybitne osiągnięcia naukowe:

a)   publikację książkową recenzowaną lub co najmniej 2 publikacje naukowe z wymienionych poniżej:

 • artykuł w czasopiśmie recenzowanym,
 • artykuł lub rozdział w książce,
 • artykuł w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym,
 • publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym,
 • artykuł w zeszycie naukowym,
 • publikacja w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego).

b)    nagrody i wyróżnienia uzyskane na olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich

 • otrzymanie nagrody za zajęcie I-VI miejsca w konkursie międzynarodowym,
 • otrzymanie nagrody za zajęcie I - III miejsca w konkursie ogólnopolskim.

c)    opracowania lub referaty naukowe nieobjęte programem nauczania:

 • referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej
 • prezentacja multimedialna przygotowana na międzynarodową konferencję naukową

d)   uzyskanie patentu lub wzoru użytkowego.

3)   wybitne osiągnięcia sportowe:

 • zajęcie I - III miejsca w Akademickich Mistrzostw Polski lub Mistrzostwach Polski AZS,
 • zajęcie I - III miejsca Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych,
 • reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,
 • wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych - w najwyższej klasie rozgrywkowej,
 • udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

4)   wybitne osiągnięcia artystyczne:

 • zajęcie I - III miejsca w konkursie, festiwalu o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
 • czynne uczestnictwo w recenzowanych wystawach, wernisażach, koncertach, plenerach.

Student może ubiegać się o otrzymanie świadczenia na jednym kierunku, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku. Wyjątek stanowią studia drugiego stopnia, rozpoczęte w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

W nowym roku akademickim 2017/2018 wysokość stawki może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od ilości świadczeniobiorców.

 

STYPENDIA REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018