fbpx Nieodebrane stypendium | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nieodebrane stypendium | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nieodebrane stypendia realizacja wypłat

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 marca 2018 roku, 14:52

Nieodebrane w terminie stypendia przechodzą automatycznie w tzw. depozyt. Można je odebrać po zakońćzenia wypłat w danym miesiącu. Wszelkie prośby o wypłatę depozytu proszę

kierować do  Kierownika Działu Finansowego UG (budynek rektoratu, ul. Bażyńskiego 1A, II pietro, p. 223), a następnie do kasy.

Kasa jest czynna : poniedziałek  piatek 09:00  14:00

Jest również możliwość przelewu depozytu na rachunek bankowy. W tym celu nalezy dostarczyć wypełnioną deklarację do Dziekanatu 

do Pani Alicji Kwapińskieju- Zurita lub Pani Julity Śmiech  pokój nr 4.

Deklaracja musi koniecznie zawierać informacje: imię, nazwisko, adres, nr indeksu, wydział, kierunek, rok studiów numer konta, podpis.

 

 

ZałącznikWielkość
Plik nieodebrane_sypendium_deklaracja.docx11.99 KB