fbpx Ogłoszenia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Ogłoszenia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Lista przydzielonych akademików na rok 2015/2016

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 września 2015 roku, 13:35

 

Lista studentów II i III roku,którym przyznano akademik znajduje się TUTAJ

 

Lista studentów I roku,którym przyznano akademik znajduje się TUTAJ

AKADEMIKI- TERMINY, LISTY, NIEZBĘDNE INFORMACJE

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 sierpnia 2019 roku, 8:50

KOMUNIKAT NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

WNIOSKI PROSIMY SKŁADAĆ W GODZINACH OTWARCIA DZIEKANATU LUB PRZESYŁAĆ POCZTĄ!

 

  • Terminy składania wniosków o Akademiki dla nowoprzyjętych studentów I roku, I i II stopnia (nabór 2019/2020)

12.08.2019 – 23.08.2019

  • Terminy składania wniosków o Akademiki dla studentów aktualnego I i II roku I stopnia i I roku II stopnia (nabór 2017/2018 i 2018/2019)

10.06.2019 – 24.06.2019

LISTA PRZYZNANYCH MIEJSC W DOMU STUDENCKIM DLA STUDENTÓW I ROKU w roku ak. 2019/2020 ZNAJDUJE SIĘ NA PORTALU STUDENTA

Student starający się o miejsce w Domu Studenckim powinien złożyć stosowne dokumenty:

 

Komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu, bez względu na jego wysokość, składają WSZYSCY studenci (zawarta we wniosku informacja o konieczności złożenia dokumentów tylko w przypadku nieprzekroczenia progu dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej nie obowiązuje!).

Sposób wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 97/R/17 z dnia 28 września 2017 roku.

Zaświadczenia dołączone do wniosku (np. zaświadczenia z US, zaświadczenia ze szkół rodzeństwa) nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Wniosek o zamianę miejsca w DS (składany w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych)- wniosek

Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
nr 5/K/18
z dnia 22 sierpnia 2018
w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskieg

Regulamin określający zasady przyznawania pomocy materialnej studentom UG od roku akademickiego 2017/2018

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon zal18r17-1.pdf398.6 KB

Nieodebrane stypednia

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 listopada 2014 roku, 9:19

Uwaga!!!

Nieodebrane w terminie stypendia przechodzą automatycznie w tzw. depozyt.

Aby odebrać stypendia z depozytu należy zgłosić się do dziekanatu  z wypełnionym formularzem. ( formularz )

Przypominamy, że wypłata z depozytu jest sytuacją wyjątkową.

Należy przestrzegać wyznaczonych terminów odbioru świadczeń