fbpx Regulamin mieszkańca | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Regulamin mieszkańca | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Regulamin mieszkańca

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 marca 2014 roku, 13:47

Celem Regulaminu  jest ustalenie praw i obowiązków każdego mieszkańca, Rady Mieszkańców, porządku wewnętrznego oraz określenia wzajemnych relacji wobec administracji Domu Studenckiego.

Regulamin Mieszkańca

W przypadku stwierdzenia zaległości w opłatach, administracja domu studenckiego korzystając z Procedury windykacji zaległych opłat za zamieszkanie w domu studenckim pisemnie informuje mieszkańca o powstałym opóźnieniu w płatnościach i konieczności ich uregulowania.

Procedura windykacyji zaległych opłat za zamieszkanie w domu studenckim UG