Opłaty | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opłaty

środa, 19 marca 2014 roku, 13:46

Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają na swój indywidualny numer konta w Banku PEKAO S.A. IV O/Gdańsk do 15 każdego miesiąca (indywidualny numer konta jest dostępny po zalogowaniu na Portalu Studenta: https://ps.ug.edu.pl). Osoby niebędące studentami UG uiszczają opłaty we wskazanym powyżej terminie w portierni właściwego domu studenckiego.

Należność za pojedyncze noclegi uiszcza się na bieżąco w portierni właściwego domu studenckiego.

Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 8/K/13 z dnia 9 września 2013 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2013/2014

Poniższe ceny obowiązują od 1 października 2013.

 1. Ustala się następujące miesięczne ceny za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego:

 

Cena za miejsce normatywne w pokoju wieloosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG ,staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 2. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 3. studenci posiadający tytuł magistra podejmujący naukę na kolejnym kierunku studiów
 1. małżonkowie niebędacy studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

DS 2*

310,00 zł

334,80 zł

360,00 zł

388,80 zł

DS 3*

325,00 zł

351,00 zł

375,00 zł

405,00 zł

DS 4*

325,00 zł

351,00 zł

375,00 zł

405,00 zł

DS 5**

405,00 zł

437,40 zł

455,00 zł

491,40 zł

DS 6***

410,00 zł

442,80 zł

460,00 zł

496,80 zł

DS 7**

405,00 zł

437,40 zł

455,00 zł

491,40 zł

DS 7***

410,00 zł

442,80 zł

460,00 zł

496,80 zł

DS 8*

375,00 zł

405,00 zł

425,00 zł

459,00 zł

DS 8 **

405,00 zł

437,40 zł

455,00 zł

491,40 zł

DS 9*

375,00 zł

405,00 zł

425,00 zł

459,00 zł

DS 9**

405,00 zł

437,40 zł

455,00 zł

491,40 zł

DS 10**

405,00 zł

437,40 zł

455,00 zł

491,40 zł

DS 11***

remont

remont

remont

remont

 

*          łazienki ogólnodostępne

**        łazienki wspólne dla dwóch pokoi

***      łazienka w pokoju

 

 

Cena za miejsce normatywne w pokoju jednoosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG ,staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 2. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 3. studenci posiadający tytuł magistra podejmujący naukę na kolejnym kierunku studiów
 1. małżonkowie niebędacy studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

DS. 2

330,00 zł

356,40 zł

380,00 zł

410,40 zł

DS 5

425,00 zł

459,00 zł

475,00 zł

513,00 zł

DS 7

425,00 zł

459,00 zł

475,00 zł

513,00 zł

DS 8

400,00 zł

432,00 zł

450,00 zł

486,00  zł

DS 10

425,00 zł

459,00 zł

475,00 zł

513,00 zł

 
 1. Opłata za niepełny miesiąc zamieszkania naliczana jest od 5-go dnia miesiąca za każdą dobę pobytu niezależnie, którego domu studenckiego opłata dotyczy.

Cena za dobę pobytu w domu studenckim w pokoju wieloosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG, staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 2. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 3. studenci posiadający tytuł magistra podejmujący naukę na kolejnym kierunku studiów
 1. małżonkowie niebędacy studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

13,00 zł

14,04 zł

15,00 zł

16,20 zł

Cena za dobę pobytu w domu studenckim w pokoju jednoosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG lub staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 2. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 3. studenci posiadający tytuł magistra podejmujący naukę na kolejnym kierunku studiów
 1. małżonkowie niebędacy studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

14,00 zł

15,17 zł

16,00 zł

17,28 zł

 

3. Opłata dotycząca praktykantów innych uczelni wynosi 23,76 zł za dobę. Jeżeli praktyka trwa miesiąc lub dłużej opłata jest naliczana zgodnie z cennikiem wskazanym w ust. 1. W cenę wliczono obowiązkowy podatek VAT w wysokości 8%.

4. Opłata za nocleg doraźny (jedna doba) w pokoju studenckim wynosi:

1) osoba zajmująca miejsce normatywne - 23,76 zł za dobę,

2) osoba niezajmująca miejsca normatywnego - 15,12 zł za dobę.


W cenę wliczono obowiązkowy podatek VAT w wysokości 8%.

5. Dodatkowa osoba dokwaterowana zgodnie z zarządzeniem nr 7/K/13 Kanclerza UG w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego wnosi 50% kwoty wskazanej w ust. 1.

6. Opłata za nocleg w pokoju gościnnym w Domu Studenckim nr 9 wynosi 65 zł za dobę (cena za pokój 2 osobowy). W cenę wliczono obowiązkowy podatek VAT w wysokości 8%.

7. Cena za żetony pralnicze wynosi 3,50 zł brutto.

8. Cena za zagubienie lub zniszczenie karty magnetycznej do otwierania pokoju wynosi 30 zł brutto.

9. W uzasadnionych przypadkach Kanclerz UG lub jego zastępca może na pisemny wniosek zainteresowanego wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie na raty (dotyczy wyłącznie ust. 1 i 2).