Kierownicy ds. praktyk | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kierownicy ds. praktyk

wtorek, 2 lutego 2016 roku, 12:23

dr Agnieszka Demby

Kierownik praktyk obowiązkowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunku Matematyka (poziom I)

 

dr Elżbieta Mrożek

Kierownik praktyk obowiązkowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunku Matematyka (poziom II)

 

dr Adrian Karpowicz

Kierownik praktyk obowiązkowych przygotowujących do wykonania zawodu nauczyciela na kierunku Matematyka (opiekuńczo - wychowawcza)

 

dr Ewa Tyszkowska

Kierownik praktyk obowiązkowych przygotowujących do wykonania zawodu nauczyciela na kierunku Informatyka