Matematyka ekonomiczna | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki