Opiekunowie lat | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opiekunowie lat w roku akademickim 2017/2018

środa, 10 stycznia 2018 roku, 15:04

Opiekunowie lat w roku akademickim 2017/2018

 

Informatyka – studia I stopnia

Rok studiów

Opiekun

Nr pokoju

I rok

mgr Mateusz Miotk

 30

II rok

 dr inż. Jerzy Skurczyński

 115

III rok

 dr Emilia Lubecka

 48

 

Informatyka - studia II stopnia

Rok studiów

Opiekun

Nr pokoju

I rok

 dr Maciej Dziemiańczuk

 214

II rok

 dr Włodzimierz Bzyl

 121

 

Matematyka (wszystkie specjalności) – studia I stopnia

Rok studiów

Opiekun

Nr pokoju

I rok

 dr Adam Kwela

 322

II rok

 dr Nikodem Mrożek

 313

III rok

 dr Piotr Karwasz       

 312

 

Matematyka (wszystkie specjalności) – studia II stopnia

Rok studiów

Opiekun

Nr pokoju

I rok

 dr hab. Rafał Filipów, prof. UG

 325

II rok

 dr Maciej Niebrzydowski

 330

Modelowanie matematyczne i analiza danych - studia I stopnia

Rok studiów

Opiekun

Nr pokoju

I rok

 dr Aleksandra Nowel

 317

II rok

 

 

III rok

 

 

Fizyka – studia I stopnia

Rok studiów

Opiekun

Nr pokoju

I rok

 dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG

 331

II rok

 dr Joanna Gondek

 340

III rok

 mgr Patryk Kamiński

 140

 

Fizyka – studia II stopnia

Rok studiów

Opiekun

Nr pokoju

I rok

 dr Justyna Barzowska

 249

II rok

 dr Joanna Gondek

 340

 

Bioinformatyka – studia I stopnia

Rok studiów

Opiekun

Nr pokoju

I rok

 dr Krzysztof Szczygielski

 359

II rok

 dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG

 354

III rok

 dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG

 356

 

Fizyka medyczna – studia I stopnia

Rok studiów

Opiekun

Nr pokoju

  I rok

 dr Joanna Gondek

 340

II rok

 dr Joanna Gondek

 340

III roku

 dr Justyna Strankowska

 234

 

Fizyka medyczna – studia II stopnia

Rok studiów

Opiekun

Nr pokoju

I rok

 dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG

 243

II rok

 dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG

 331

 

 

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna – studia I stopnia

Rok studiów

Opiekun

Nr pokoju

I rok

 dr Ilia Serdiuk

 247

II rok

 dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG

 336

III rok

 dr Karol Szczodrowski

72/64