fbpx Ogłoszenia o publicznej obronie pracy doktorskiej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Ogłoszenia o publicznej obronie pracy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Pułki

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 maja 2014 roku, 14:26

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Małgorzaty Pułki

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Mieszanie w klasie niejednorodnych łańcuchów Markowa i kwadratowych operatorów stochastycznych

 

                                                  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Bartoszek (Politechnika Gdańska)

Recenzenci:  prof. dr hab. Tomasz Komorowski (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie)

                                                                     prof. dr hab. Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański)

 

Obrona odbędzie się dn. 3 kwietnia o godz. 10:00, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 marca 2014 roku, 14:08

Dziekan  i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Piotra Nowak-Przygodzkiego

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Homotopy type of spaces of gradient maps

 

Pomotor:  prof. PG, dr hab. Grzegorz Graff (Politechnika Gdańska)

Promotor pomocniczy: dr Piotr Bartłomiejczyk (Uniwersytet Gdański)

Recenzenci: dr hab. Aleksander Ćwiszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

                  prof. dr hab. Roman Srzednicki (Uniwersytet Jagielloński)

 

Obrona odbędzie się dn. 6 marca o godz. 10:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57. Streszczenie rozprawy doktorskiej i jej recenzje są umieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
pod adresem: http://www.mfi.ug.edu.pl/pl/nauka--postepowania_naukowe--przewody_doktor...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Simeoniki Rangełowej-Jankowskiej

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Gospodarczykj

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 marca 2014 roku, 10:15


Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Anety Gospodarczyk


Tytuł rozprawy doktorskiej:


Własności pewnych fraktali quasi-konforemnych


Pomotor:  prof. zw, dr ab. Stanislav Ponomarev (Akademia Pomorska w Słupsku)

Recenzenci: dr hab. Wojciech Słomczyński, profesor nadzwyczajny UJ  (Uniwersytet Jagielloński)

                    prof. dr hab. Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański)

Obrona odbędzie się dn. 3 października o godz. 15:00,w audytorium nr 2  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać

w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Frankowskiej

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 marca 2014 roku, 10:08


Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Marty Frankowskiej


Tytuł rozprawy doktorskiej:


Wybrane własności topologii gęstości na przykładzie pewnego ideału


Promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik (Uniwersytet Gdański)

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Jacek Hejduk (Uniwersytet Łódzki)  

                     dr hab. Piotr Szuca (Uniwersytet Gdański)


Obrona odbędzie się dn. 12 lipca o godz. 10:00, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.


Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michała Jabłonowskiego

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 marca 2014 roku, 10:16


Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Michała Jabłonowskiego


Tytuł rozprawy doktorskiej:


Niezmienniki lokalnych ruchów powierzchni w kowymiarze 2


Promotor: prof. UG, dr hab. Witold Rosicki (Uniwersytet Gdański)

                                    Recenzenci: prof. AGH, dr hab. Leonid Plachta (Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie)  

                           prof. UW, dr hab. Paweł Traczyk (Uniwersytet Warszawski)

Obrona odbędzie się dn. 12 czerwca o godz. 10:15, w audytorium nr 2  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Kaczkowskiej

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 marca 2014 roku, 10:16


Dziekan  i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Agnieszki Kaczkowskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej:


Topologiczne niezmienniki w gładkiej teorii punktów periodycznych


Promotor: prof. UG, dr hab. Grzegorz Graff

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Grzegorz Gabor (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

prof. dr hab. Jerzy Jezierski  (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Obrona odbędzie się dn. 9 maja o godz. 10:15,w audytorium nr 2  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Krzyżanowskiej

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 marca 2014 roku, 10:18


Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Iwony Krzyżanowskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Topologiczne niezmienniki odwzorowań wielomianowych


Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec (Uniwersytet Gdański)

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Kucharz (Uniwersytet Jagielloński)

                  prof. UW, dr hab. Piotr Mormul (Uniwersytet Warszawski)

Obrona odbędzie się dn. 31 stycznia 2013r. o godz. 10:15, w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać

w czytelni Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 57