fbpx Informatyka niestacjonarna | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Informatyka niestacjonarna

Informatyka niestacjonarna

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 kwietnia 2017 roku, 14:40

W roku akademickim 2015/16 rozpoczęliśmy prowadzenie dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Informatyka w trybie niestacjonarnym. Studia trwają 4 semestry. Planujemy przyjąć ok. 40 studentów na I rok studiów II stopnia w trybie niestacjonarnym.

Na studiach II stopnia nie przewidujemy specjalności. Studenci, w ramach jednego planu studiów, mają szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych.

Odbywa się na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego. Przyjmowany jest każdy kierunek studiów licencjackich. Należy jednak pamiętać, że od studentów II stopnia spodziewamy się umiejętności posiadanych przez absolwentów studiów informatycznych i umiejętności te będą wymagane bezwzględnie na zajęciach.

Więcej informacji.

Program studiów.