fbpx Matematyka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Matematyka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Matematyka

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 czerwca 2017 roku, 14:00

Matematyka – dwuletnie studia magisterskie W Instytucie matematyki UG Magisterskie Studia uzupełniające na kierunku matematyka odbywają się na jednej z następujących specjalności:


Seminarium magisterskie

Wszyscy studenci na studiach magisterskich są zobowiązani do wyboru seminarium magisterskiego, które trwa przez cały okres studiów. Na seminarium studenci poznają wybraną przez siebie dziedzinę matematyki. Czytają i referują fragmenty monografii lub artykuły z czasopism matematycznych oraz przygotowują pracę magisterską. Prowadzący seminarium doradza studentowi w wyborze zajęć fakultatywnych i monograficznych. Lista proponowanych seminariów magisterskich jest co roku inna. Wykaz na stronie: https://mat.ug.edu.pl/

Przedmioty fakultatywne

Każdy student studiów magisterskich na kierunku matematyka jest zobowiązany do wyboru pewnej liczby wykładów fakultatywnych. Na specjalności teoretycznej jest to siedem wykładów semestralnych, na specjalnościach nauczycielskiej oraz metody numeryczne i informatyka są to dwa wykłady, a na specjalności finansowej tylko jeden wykład. Ponadto, jeśli na studiach licencjackich student zaliczył którykolwiek z przedmiotów Funkcje analityczne I, Analiza matematyczna II, Analiza funkcjonalna I, to w jego miejsce jest zobowiązany wybrać dodatkowy wykład fakultatywny. Wykaz na stronie: https://mat.ug.edu.pl/

Program studiów.