fbpx Bioinformatyka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Bioinformatyka

Bioinformatyka

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:36


Od roku akademickiego 2010/2011 we wpółpracy z Wydziałem Biologii, Wydziałem ChemiiMiędzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG-GUMED prowadzimy studia pierwszego stopnia na makrokierunku BIOINFORMATYKA.


Od roku akademickiego 2010/2011 we wpółpracy z Wydziałem Biologii, Wydziałem ChemiiMiędzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG-GUMED prowadzimy studia pierwszego stopnia na nowym makrokierunku BIOINFORMATYKA. Program studiów na makrokierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Gdańskim stanowi połączenie klasycznej bioinformatyki związanej z gromadzeniem i analizą danych pochodzących z genomiki i proteomiki z elementami modelowania molekularnego i komputerowych metod projektowania substancji czynnych biologicznie. Tak skonstruowany program studiów pozwala wykształcić absolwenta posiadającego solidną wiedzę podstawową opierającą się na znajomości podstaw biologii i informatyki, ale jednocześnie silnie ukierunkowanego na jej praktyczną aplikację. Umożliwia mu to zrozumienia mechanizmów procesów biologicznych istotnych z punktu widzenia biotechnologicznego lub medycznego. Odzwierciedleniem tej koncepcji kształcenia jest to, że program opracowano przy ścisłej współpracy czterech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, co samo w sobie jest wyrazem multidyscyplinarności tworzonego makrokierunku, jak i gwarancją szerokiego dostępu studentów do wysoko wyspecjalizowanej kadry nakowo-dydaktycznej.