fbpx Matematyka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Matematyka

Matematyka

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 sierpnia 2020 roku, 8:53

Matematyka – trzyletnie studia licencjackie. W Instytucie Matematyki UG studia licencjackie na kierunku Matematyka odbywają się na jednej z dwóch specjalnościach:

Specjalność "Matematyka Ekonomiczna" realizowana wcześniej na kierunku Matematyka od roku 2017/2018 stała się specjalnością na kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia. 

Studia na specjalnościach Matematyka Ogólna i Matematyka Nauczycielska na pierwszym semestrze prowadzone są wspólnie, od semestru drugiego dla obu specjalności pojawiają się przedmioty związane z daną specjalnością. 

 

Przedmioty fakultatywne

Podczas studiów – na drugim i trzecim roku – studenci zobowiązani są do wyboru pewnej liczby przedmiotów nieobowiązkowych. Liczba tych przedmiotów zależna jest od specjalności – ale wybór jest naprawdę szeroki. Wybierając odpowiednie przedmioty dodatkowe możemy poszerzyć swoją wiedzę w wybranym przez nas kierunku – czy bardziej ekonomiczny, czy statystycznym, czy w stronę czystej matematyki, czy metod numerycznych i innych zastosowań. Listę dostępnych wykładów fakultatywnych można obejrzeć na tej stronie.

 

Seminarium licencjackie

Na trzecim roku każdy student wybiera seminarium licencjackie. Na seminarium studenci poznają wybraną przez siebie dziedzinę matematyki. Czytają i referują fragmenty monografii lub artykuły z czasopism matematycznych. Lista proponowanych seminariów licencjackich jest co roku inna. Aktualna lista seminariów licencjackich dostępna jest tutaj.