fbpx Fizyka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Fizyka

Fizyka

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:53

STUDIA NA FIZYCE SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE

● Możesz uzyskać licencjat, zostać magistrem lub doktorem w zakresie FIZYKI. To jest w zasięgu Twoich możliwości i jest na miarę wyzwań obecnie stechnicyzowanej cywilizacji XXI wieku. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki z kierunkiem FIZYKA, jest wymarzonym miejscem na kontynuowanie zainteresowań odkryciami naukowymi, rozwijanie Twoich pasji, a przede wszystkim zdobywania wiedzy i spełnianie marzeń o samorealizacji oraz mocnej pozycji w opartym na mechanizmach rynkowych świecie konkurencji interpersonalnej.

● W ofercie znajdują się nowe kierunki i specjalności stworzone specjalnie w odpowiedzi na potrzeby rozwoju polskiej gospodarki konkurującej coraz śmielej głównie dobrze przygotowanymi kadrami, do których i Ty możesz dołączyć.

● Fizyk zdobywa unikalny rodzaj wykształcenia stwarzający prostą drogę, poprzez studia uzupełniające czy samokształcenie, do elastycznego reagowania na zmienną koniunkturę na rynku zasobów ludzkich.

● Szeroki dostęp do programów rządowych i unijnych stwarza nowe możliwości zdobywania doświadczeń przez studentów kierunku Fizyka także poza murami uczelni w ramach wymiany międzynarodowej w integrującej się Europie bez granic. Wiele bilateralnych umów o współpracy z wybranymi uczelniami otwiera szansę Twojego udziału w badaniach naukowych już na etapie studiów i integrację z młodzieżowymi środowiskami ponad podziałami.

● Kreowana obecnie sfera badań i wykorzystania zasobów w regionie Bałtyku (powstaje Centrum Badania Bałtyku przy decydującym udziale Uniwersytetu Gdańskiego) stworzy i Tobie atrakcyjną szansę realizacji zawodowej. Twój udział w wyścigu po lepszą przyszłość zaczyna się właśnie teraz od inwestycji w wiedzę jako klucza otwierającego nowe możliwości zatrudnienia i budowania kariery.

● Zapraszamy do studiowania na kierunku FIZYKA- to jak bilet na ekspres, który zmierza do lepszego świata- teraz czeka również na Ciebie. 

 

Celem fizyki jest m. in. ujęcie przyrody jako różnych przejawów tego samego zespołu praw - Richard Feynman

Instytut Fizyki Doświadczalnej wspólnie z Instytutem Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki prowadzą studia na kierunku FIZYKA w systemie trójstopniowym:

  • I stopień - studia licencjackie (3 lata),
  • II stopień - studia magisterskie (2 lata)
  • III stopień - studia doktoranckie (4 lata)Programy studiów umożliwiają studentom podejmującym studia na Wydziale zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej podczas interesujących wykładów z pokazami fizycznymi. Student podczas studiów zdobywa również praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów badawczych podczas ćwiczeń, konwersatoriów oraz zajęć w specjalistycznych laboratoriach znajdujących się na Wydziale oraz u przyszłych pracodawców.

Nowoczesne laboratorium oraz zaplecze dydaktyczne Wydziału jest sukcesywnie udoskonalane. Obecnie na Wydziale realizowany jest projekt „Fizyka dla przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym i środkom własnym Uniwersytetu Gdańskiego powstało nowoczesne laboratorium dydaktyczne dla wszystkich studentów kierunku z 40 nowoczesnymi stanowiskami doświadczalnymi, najnowszym oprogramowaniem i komputerami oraz aparaturą na najwyższym światowym poziomie. Ponadto, dzięki powyższym środkom powstaje pracownia fizyki nuklearnej i obrazowania medycznego.

Absolwent studiów I stopnia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, która pozwala mu na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia. Dyplom magistra fizyki jest przepustką do znalezienia ciekawej pracy w Polsce i na świecie, gdyż obecnie wszędzie zaczyna brakować absolwentów kierunków ścisłych.

Studenci kierunku FIZYKA po pierwszym 3-letnim etapie kształcenia i uzyskaniu tytułu licencjata mogą kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich. Pracę magisterską można wykonywać w zakresie: fizyki atomowej i molekularnej, fizyki laserów, fizyki ciała stałego, akustyki, astrofizyki, fizyki teoretycznej (np. informacji kwantowej, teorii chaosu, fizyki matematycznej).


Plan studiów oraz programy poszczególnych przedmiotów pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie tzw. minimum programowego, ale także pogłębiać ją w ramach indywidualnie układanych programów pod kierunkiem opiekuna naukowego.

 

Zobacz też Physics – studia prowadzone w języku angielskim