fbpx Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA BIS | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA BIS

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA BIS

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 grudnia 2020 roku, 14:00

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA BIS pt. "Złożone stany splątane: analiza i otrzymywanie"

Wymagania:

- Dyplom ukończenia studiów magisterskich z fizyki lub informatyki        

- Oświadczenie o uczestnictwie w studiach III stopnia na Uniwersytecie Gdańskim lub woli rozpoczęcia studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UG  .

- Znajomość mechaniki kwantowej  i podstaw informacji kwantowej

- Znajomość angielskiego pozwalająca na czytanie i tworzenie artykułów naukowych.

- Doświadczenie w badaniach nad podstawami informacji kwantowej.

 

Opis zadań:

Projekt NCN SONATA BIS nosi tytuł "Złożone stany splątane: analiza i otrzymywanie". Skupia się na badaniu wielociałowych stanów splątanych, których nieklasyczność ujawniana jest przez korelacji niższych rzędów. Zadania w grancie to m. in.

- Badania nad przydatnością uogólnionych stanów klastrowych w obliczeniach kwantowych.

- Badania nad nowymi kodami poprawiającymi błędy i optyczną implementacją pomiaru operatorów stabilizujących.

- Rozwijanie koncepcji samotestowaia dla wybranych nierówności Bella

- Opracowywanie nowych nierówności Bella dla podkorelacji.

 

Warunki konkursu:

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- Skan dyplomu magisterskiego z fizyki lub informatyki.

- CV z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych.

- Opis dotychczasowych doświadczeń w badaniach nad informacją kwantową.

- Wykaz ocen otrzymanych podczas studiów I i II stopnia (lub magisterstich V-letnich)

- Oświadczenie : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.)" ("I hereby agree that my personal data will be processed for the sake of recrutation for a Ph.D. position in accordance to the Personal Data Protection Act Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.").

 

Zgłoszenia należy przysłać na adres marcin.wiesniak@ug.edu.pl do 17.12.2020, 23:59. Zgłoszenia rozpatrzone będą do 22.12.2020. Zwycięzca zawże umowę na stypendium wysokości 4500 PLN (studia III stopnia) lub ok. 3000 PLN (szkoła doktorska) na okres 48 miesięcy.