Physics - full-time Master's | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Physics

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Fizyka
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Opis

MAIN SUBJECTS

Nuclear and particle physics, Solid state physics, Quantum physics, Electronics, Field theory, Numerical methods in physics, Advanced physical laboratories.
 

ASSETS OF THE STUDIES

Studies in Physics are full-time, and charged.
Second degree courses in Physics are accredited by The Polish Accreditation Committee. The studies are conducted by the academic staff from the Institute of Theoretical Physics and Astrophysics and from the Institute of Experimental Physics.
The academic staff is involved in many international scientific grants. This ensures the high level of research, allows purchase of state-of-the-art scientific equipment and computers, permits the participation of the staff and students in scientific conferences all over the world. Practical classes are conducted in modern physical laboratories. The research fields concern atomic and molecular physics, lasers, condensed matter, nuclear physics, biophysics, quantum information.
Broad variety of scientific research ensures that the students can gain good theoretical knowledge and practical competences in both theoretical and experimental physics, in computer programming, quantum information.
The students can apply for scientific and\or social scholarships. The graduates of 2nd degree Physics course obtain the MSc degree in Physics.
 

EMPLOYMENT PERSPECTIVES

The graduates can be employed in:
 
- academic and research institutions;
- various kinds of research (scientific), diagnostic and other innovative laboratories;
- computer companies;
- research and development companies;
- banks and insurance companies.
 
Graduates of second degree studies in Physics can continue their studies by taking the third degree studies (PhD studies) at Polish and foreign academic institutions.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 12 osób.

Studia na kierunku Physics, jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 12

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 września
10:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, pok. 301
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 98

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 września 2017 roku, 13:41