Medical Physics - full-time Master's | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Medical Physics

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Fizyka medyczna
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Opis

MAIN SUBCJECTS

Normal anatomy
Introduction to clinical medicine
Physiology
Biophysics
Medical equipment
Quality control in radiology, radiotherapy and nuclear medicine
Radiobiology
Dosimetry
Radiation protection
 

ADVANTAGES

There is professional practice provided during the course after the second year, i.e. 4 weeks in state and private healthcare centres, on the basis of contracts with potential employers. Receiving a pass grade in the main subjects on the course constitutes facilitation for obtaining the required licences in the area of radiation protection. A graduate in medical physics should possess extensive knowledge in the area of physics, based on sound understanding of mathematics, as well as laboratory skills in order to fulfill the obligations of medical physicists employed in healthcare centres (in radiology, radiotherapy and nuclear medicine departments). Laboratory classes take place in scientific-research rooms at the Faculty, equipped with
the newest equipment purchased in 2012-2013, and are conducted by academic staff from the University of Gdańsk and Gdańsk Medical University.
 

EMPLOYMENT PERSPECTIVES

Graduates in Medical Physics course may undertake work, as medical physics experts, in healthcare centres, particularly in radiology, radiotherapy and nuclear medicine laboratories, having obtained specialisation in this area.

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomiemax 40 pkt 1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki oraz fizyki medycznej z zakresu programu studiów pierwszego stopnia. Absolwenci kierunku Fizyka Medyczna pierwszego stopnia są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują maksymalną punktację – 60 pkt.

Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana za ocenę na dyplomie i ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia 2)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych z obszaru nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych lub medycznych.

Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 15 osób.

Studia na kierunku Medical Physics, jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

 

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 15

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 września

Rozmowa kwalifikacyjna: 
13 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 września

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 września

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca
10:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, pok.301
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 98

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 września 2017 roku, 13:41