Medical Physics - full-time Bachelor's | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Medical Physics

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Fizyka medyczna
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Opis

MAIN SUBJECTS

Normal anatomy
Introduction to clinical medicine
Physiology
Biophysics
Medical equipment
Quality control in radiology, radiotherapy and nuclear medicine
Radiobiology
Dosimetry
Radiation protection
 

ADVANTAGES

There is professional practice provided during the course after the second year, i.e. 4 weeks in state and private healthcare centres, on the basis of contracts with potential employers. Receiving a pass grade in the main subjects on the course constitutes facilitation for obtaining the required licences in the area of radiation protection. A graduate in medical physics should possess extensive knowledge in the area of physics, based on sound understanding of mathematics, as well as laboratory skills in order to fulfill the obligations of medical physicists employed in healthcare centres (in radiology, radiotherapy and nuclear medicine departments). Laboratory classes take place in scientific-research rooms at the Faculty, equipped with the newest equipment purchased in 2012-2013, and are conducted by academic staff from the University of Gdańsk and Gdańsk Medical University.

EMPLOYMENT PERSPECTIVES

Graduates in Medical Physics course may undertake work, as medical physics experts, in healthcare centres, particularly in radiology, radiotherapy and nuclear medicine laboratories, having obtained specialisation in this area.
 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,2

biologia

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
  5. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 15 osób.

Uwaga:

Studia na kierunku Medical Physics, jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 15

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
28 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
1 sierpnia

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
9 sierpnia

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 lipca
10:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, pok. 301
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 98

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 września 2017 roku, 13:40