Praktyki pedagogiczne | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Praktyki

poniedziałek, 7 marca 2016 roku, 13:27

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r, praktyki pedagogiczne są wykonywane na I i II stopniu na kierunku Matematyka, których celem jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela.