prof. dr hab. Marek Żukowski | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki