fbpx nauka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Prorektor ds. Badań Naukowych oraz Biuro Projektów Naukowych zapraszają na szkolenie on-line pt. „Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców” PIĄTEK 15 PAŹDZIERNIKA 2021 r., godz. 10:00 – 13:00 Panel ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

 

Spotkanie poprowadzi Koordynator Dyscyplin ST

Miło nam poinformować o nowym grancie dla profesora UG, dra hab. Tomasza Paterka. Pracownik Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki otrzymał amerykański grant FQXi. Przyznane środki umożliwią nawiązanie współpracy fizyków teoretycznych z artystami, a jej efektem będzie wykonanie mobilnej instalacji artystycznej zainspirowanej polaryzacją i fizyką kwantową.

Więcej szczegółów na stronie głównej UG.

Serdecznie gratulujemy!!!

Polecamy lekturę artykułu w magazynie Polityka: link

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR NATALII GÓRECKIEJ

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 Wpływ modyfikacji matrycy na właściwości spektroskopowe

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. Wśród 217 tegorocznych laureatów znalazły się 4 osoby z Uniwersytetu Gdańskiego w tym dr Michał Studziński z naszego Wydziału. Badacze będą otrzymywali stypendia Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.
 

Miło nam poinformować, że dr Michał Studziński, z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofzyki, otrzymał finansowanie grantu w konkursie Sonata 16, ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Tytuł grantu: Symetrie i splątanie w obwodach kwantowych

Kwota przyznanych środków: 1 024 480 zł

 

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że dr Illia Serdiuk, z Instytutu Fizyki Doświadczalnej, otrzymał finansowanie grantu w konkursie Sonata 16, ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Tytuł grantu: Breaking bad w materiałach organicznych: czy emitery do OLED łamią zasady fotofizyki?

Kwota przyznanych środków: 789 600 zł

Więcej informacji na stronie UG.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki fizyczne

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. INŻ. TADEUSZA LEŚNIEWSKIEGO

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ temperatury i ciśnienia na własności optyczne luminoforów fluorkowych aktywowanych jonami Mn4+

 

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań online, które zostały zorganizowane z myślą o pracownikach naukowych oraz doktorantach, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu publikowania prac naukowych, a w szczególności publikacji w czasopismach naukowych. Każde seminarium online jest poświęcone poszczególnym etapom przygotowania oraz publikacji artykułu naukowego – od jego planowania oraz pisania, przez wybór dobrego czasopisma do jego publikacji, aż po proces recenzji. 

Lista wniosków autorów z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - zakwalifikowanych do Programu małych grantów – UGrants, którym udzielono dofinansowania (w kolejności alfabetycznej):