fbpx Komunikat Dziekana w sprawie zajęć online | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Komunikat Dziekana w sprawie zajęć online | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Komunikat Dziekana w sprawie zajęć online

zdjęcie COVID

Na podstawie Zarządzenia nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku [1] w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 (chorobą COVID-19) zajęcia dydaktyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w okresie zagrożenia epidemicznego (i zawieszenia zajęć w obiektach UG) są prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi umożliwiających ich prowadzenie w formie e-learningowej lub online.

Informacje dotyczące prowadzenia nauczania zdalnego na Uniwersytecie Gdańskim znajdziecie Państwo tutaj [2].

Narzędziem zalecanym do przeprowadzania wykładów, wykładów do wyboru, ćwiczeń audytoryjnych i seminariów jest usługa MS Teams. Szczegółowa informacja dotycząca obsługi tej usługi i procedur związanych z uzyskaniem dostępu do niej znajduje się tutaj [3].

Zajęcia z użyciem usługi MS Teams dla uniknięcia kolizji terminów, powinny odbywać się zgodnie z obowiązującym planem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2019/2020.

Władze Wydziału dopuszczają możliwość prowadzenia zajęć w innych formach e-learning/online pod warunkiem, że terminy ich przeprowadzenia nie będą kolidować z planem zajęć, a prowadzący niezwłocznie po odbyciu zajęć przekaże do Dziekanatu dane wskazane w Załączniku do Zarządzenia Rektora UG nr 24/R/20 [4].

Prowadzący zajęcia w trybie online/e-learning z wyprzedzeniem powiadamia studentów, za pośrednictwem portalu studenta (pracownika) o terminie przeprowadzenia zajęć w wybranej formie.

Zgodnie z kolejnymi Zarządzeniami i Komunikatami Rektora [5] ws. ograniczenia pracy na terenie Uniwersytetu Gdańskiego informacje nt. pełnionych dyżurów w jednostkach Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki znajdą Państwo w kolejnych komunikatach rozsyłanych do wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału (załącznik [6]).

Dziekan

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Prof. dr hab. Piotr Bojarski

 

Linki użyte w tekście komunikatu:

[1] ttps://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/95463/zarzadzenie_nr_24r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_12_marca_2020_roku_w_sprawie_organizacji_dzialalnosci_dydaktycznej_i_naukowo-badawczej

[2] https://ug.edu.pl/o_uczelni/uslugi_it/nauczanie_zdalne

[3] ttps://ug.edu.pl/strona/95496/wspolpraca_na_odleglosc_-_office_365_-_ms_teams

[4] ttps://bip.ug.edu.pl/sites/default/files/nodes/akty_normatywne/95463/files/tabela_ewidencji_zajec_prowadzonych.docx

[5] ttps://bip.ug.edu.pl/prawo_uniwersytetu/baza_aktow_prawnych

[6] plik >WMFiI Komunikat Dziekana 2020-03-18fin.docx<

 

ZałącznikWielkość
PDF icon wmfii_komunikat_dziekana_2020-03-18.pdf68.51 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julita Śmiech
Treść wprowadzona przez: Julita Śmiech
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 5 kwietnia 2020 roku, 20:39