Modelowanie matematyczne i analiza danych | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Modelowanie matematyczne i analiza danych

Modelowanie matematyczne i analiza danych -- nowy kierunek studiów

Informujemy, że od roku akademickiego 2017/2018 otwieramy na naszym Wydziale studia na nowym kierunku: Modelowanie matematyczne i analiza danych.

Studia te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu Data Science i Big Data. Od takich specjalistów wymaga się przede wszystkim umiejętności analitycznego myślenia, kreatywności w rozwiązywaniu niestandardowych problemów, dobrych podstaw matematycznych i biegłości w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi.

Program kierunku łączy w sobie matematykę, informatykę oraz elementy fizyki. Absolwenci zdobędą umiejętności konstruowania modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych do ich analizy.

Innowacyjną cechą nowego kierunku jest bardzo duża liczba przedmiotów fakultatywnych: aż 45% przedmiotów jest wybieranych przez studenta. W zależności od wybranego zestawu, absolwent zakończy studia z jedną lub nawet dwiema z głównych specjalności: analiza danych, eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, matematyka ekonomiczna, modelowanie zjawisk fizycznych. Istnieje też możliwość zaprojektowania własnej ścieżki edukacyjnej.

Program studiów konsultowaliśmy z przedstawicielami dużych pomorskich firm tak, by umiejętności absolwenta jak najlepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy. W przygotowaniu są również studia II stopnia. Studia III stopnia są już realizowane na naszym Wydziale od kilku lat.

Więcej informacji o kierunku można znaleźć na stronie kierunku. Aktualne terminy rekrutacji oraz listę wymaganych dokumentów można znaleźć na stronach UG dot. rekrutacji.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Tylec
Treść wprowadzona przez: Tomasz Tylec
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 kwietnia 2017 roku, 17:30