fbpx WYNIKI Konkursu na stanowisko: DOKTORANT–STYPENDYSTA w ramach grantu NCN SONATA 16 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

WYNIKI Konkursu na stanowisko: DOKTORANT–STYPENDYSTA w ramach grantu NCN SONATA 16

WYNIKI Konkursu na stanowisko: DOKTORANT–STYPENDYSTA w ramach grantu NCN SONATA 16

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego do przyznania stypendium został wybrany mgr Vladyslav Ievtukhov.

 

------------------------------------------------------

 

Konkurs na stanowisko: DOKTORANT–STYPENDYSTA w ramach grantu NCN SONATA 16 „Breaking bad w materiałach organicznych: czy emitery do OLED łamią zasady fotofizyki?”

Celem projektu jest zrozumienie mechanizmu i zasad fotofizycznych zjawiska termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji poprzez otrzymanie i zbadanie serii niebieskich organicznych emiterów o potencjalnym zastosowaniu w organicznych diodach elektroluminescencyjnych OLED.

Wymagania:

• Spełnienie wymogów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN (uchwała Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.), dotyczy doktorantów i uczestników Szkół Doktorskich;

• Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie chemii organicznej: planowanie i wykonanie syntez, oczyszczanie związków aromatycznych;

• Dobra znajomość aktualnych metod syntezy organicznej układów aromatycznych;

• Ukończone studia licencjackie, dyscyplina Chemia lub nauki pokrewne;

• Bardzo dobra znajomość technik chromatograficznych, spektrometrii mas, NMR i ich zastosowania do identyfikacji związków organicznych;

• Dobra znajomość języka angielskiego;

• Sumienność, dokładność, kreatywność, umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy eksperymentalnej;

• Umiejętność pracy w zespole, silna motywacja i entuzjazm do prowadzenia badań naukowych i dalszego rozwoju naukowego.

 

Opis zadań:

• Aktywny udział w pracach badawczych w ramach projektu;

• Synteza, analiza czystości i potwierdzenie struktury wybranych emiterów;

• Interpretacja i opracowywanie wyników badań własnych, przygotowanie raportów okresowych zgodnie z ustalonymi regułami zespołu badawczego;

• Współudział w przygotowywaniu publikacji.

 

Termin składania ofert: do 24 września 2021 r., godzina 10:00.

Forma składania ofert: e-mail

Okres zatrudnienia: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.

Wysokość stypendium: 5 000 zł brutto brutto miesięcznie

Data rozpoczęcia pracy: 29 października 2021 r.

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się na podstawie oceny złożonych dokumentów.

Komisja stypendialna może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres illia.serdiuk@ug.edu.pl:
1. CV;

2. list motywacyjny wraz z opisem doświadczenia i zainteresowań naukowych;

3. kopię dyplomu; 4. podpisaną zgodę i klauzulę informacyjną znajdujące się na końcu ogłoszenia w załączeniu.


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
dr Illia Serdiuk
Zakład Biomateriałów i Fizyki Medycznej
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pok. 247
e-mail: illia.serdiuk@ug.edu.pl

ZałącznikWielkość
PDF icon konkurs_sonata-org.pdf174.6 KB