fbpx nauka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego

z a p r a s z a j ą   n a

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. MARCINA MARKIEWICZA

Tytuł rozprawy doktorskiej: Characterization and detection of multipartite entanglement

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 45/R/14
z dnia 06 maja 2014 roku


w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu UG 12/12, z dnia 29 marca 2012 roku ze zm. zarządza się, co następuje: 

§ 1

Ustala się następującą organizacje roku akademickiego 2014/2015

D Z I E K A N

WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

OGŁASZA KONKURS

na  stanowisko adiunkta
w Instytucie Matematyki UG

                  

WAŻNE INFORMACJE !!!

 

Informuję, że studenci ubiegający się o stypendia:

MENiSzW

Prezydenta Miasta Gdańska

Prezydenta Miasta Sopotu

Prezydenta Miasta Gdyni

Marszałka Woj. Pomorskiego

 

W dniach 19-20 marca 2014 odbyły się Targi Akademia 2014, a dodatkowo 20 marca 2014 miał miejsce Dzień Otwarty Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Zapraszamy do udziału w XII Bałtyckim Festiwalu Nauki 2014.

Przygotowaliśmy dla Was ciekawe pokazy, wykłady i eksperymenty, m.in:

Matematyka:

prof. J. Kowalik wygłosi wykład na powyższy temat
10 kwietnia br. o godz. 12:15, aula 1
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Symposssium TOFiKum 131402

  • środa, 2 kwietnia 2014 roku, 16:15 do roku, 19:00

Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa na Symposssium TOFiKum 131402, które odbędzie się w dniu 2.04.2014 o godzinie 16:15 w audytorium nr 2 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Jednocześnie proszę o możliwie szerokie rozpowszechnienie tej informacji oraz zgłaszanie się osób chętnych do wystąpienia w trakcie Sympozjum (w tej i kolejnych edycjach).

 

Magdalena Dyguda
Skarbnik TOFiKa

W dniu 25.03.2014r. (wtorek 12:30 -13:30) Prodziekan ds Studenckich, Prof. dr hab. T. Natkaniec nie przyjmuje studentów.

Zapraszamy za tydzień

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty - 20 marca br. W programie:

 

10– 14 Studenckie stoisko informacyjne (hol budynku) – Przyjdź i porozmawiaj ze studentkami i studentami! Zadaj nurtujące Cię pytania!

 

10 – 14 Fizyka wokół nas – TOFiK, młodzież z Akademii Dobrej Edukacji (hol budynku)