fbpx nauka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Na prośbę Prorektora prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna oraz Dziekana Wydziału prof. dr hab. Piotra Bojarskiego, prosimy pracowników naukowych i doktorantów o wypełnienie ankiety EKN, znajdującej się po adresem http://ug.edu.pl/pracownicy/rozwoj_kariera  do dnia 26 lutego 2016 roku. Ankiety znajdują się na dole strony.

Programy stypendialne rządu francuskiego

  Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programów stypendialnych rządu francuskiego (BGF) przyznawanych na rok akademicki 2016 - 2017.

Profesor Żukowski

Prof. Marek Żukowski został wybrany na funcję redaktora (Associate Editor) w Physical Review A, jednym z najważniejszych czasopism z zakresu fizyki. Gratulujemy! To kolejny przykład wyboru naukowca z Uniwersytetu Gdańskiego do pełnienia funkcji redaktora w prestiżowym czasopiśmie z danej dyscypliny naukowej.

Nowe projekty
 Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej
 
 „Wpływ kreacji defektów punktowych na stabilność obu stopni utlenienia [n+ oraz (n+1)+] jonu lantanowca [RE] w układzie matryca nieorganiczna - REn+/RE(n+1)+”
Kierownik: dr  Karol Szczodrowski- Projekt NCN Sonata 7

NCBiR ogłosił harmonogram konkursów w 2015 roku

Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR ogłosił wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego

z a p r a s z a j ą   n a

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

MGR. MARCINA MARKIEWICZA

Tytuł rozprawy doktorskiej: Characterization and detection of multipartite entanglement

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 45/R/14
z dnia 06 maja 2014 roku


w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu UG 12/12, z dnia 29 marca 2012 roku ze zm. zarządza się, co następuje: 

§ 1

Ustala się następującą organizacje roku akademickiego 2014/2015

D Z I E K A N

WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

OGŁASZA KONKURS

na  stanowisko adiunkta
w Instytucie Matematyki UG

                  

WAŻNE INFORMACJE !!!

 

Informuję, że studenci ubiegający się o stypendia:

MENiSzW

Prezydenta Miasta Gdańska

Prezydenta Miasta Sopotu

Prezydenta Miasta Gdyni

Marszałka Woj. Pomorskiego

 

W dniach 19-20 marca 2014 odbyły się Targi Akademia 2014, a dodatkowo 20 marca 2014 miał miejsce Dzień Otwarty Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.