fbpx nauka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Mgr inż. Tadeusz Leśniewski, doktorant  z Instytutu Fizyki Doświadczalnej
uzyskał grant w konkursie Preludium Narodowego Centrum Nauki. Konkurs ten
przeznaczony jest dla osób rozpoczynających karierę naukową. Laureat będzie
realizował projekt pt. "Wpływ oddziaływania matryca-domieszka na własności
optyczne jonów Mn4+ w kryształach nieorganicznych". Serdecznie gratulujemy!

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. dr hab. Piotr Bojarski ogłasza godziny dziekańskie w dniu:

02 listopada 2017 roku (czwartek) w godz. 7:00 – 12:00

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. dr hab. Piotr Bojarski ogłasza godziny dziekańskie w dniu:

02 listopada 2017 roku (czwartek) w godz. 7:00 – 12:00

Projekt Dr Karoliny Kropielnickiej z Instytutu Matematyki pt. „Nowoczesne metodologie numeryczne w mechanice kwantowej” uzyskał finansowanie w ramach konkursu Harmonia Narodowego Centrum Nauki.

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

Na prośbę Prorektora prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna oraz Dziekana Wydziału prof. dr hab. Piotra Bojarskiego, prosimy pracowników naukowych i doktorantów o wypełnienie ankiety EKN, znajdującej się po adresem http://ug.edu.pl/pracownicy/rozwoj_kariera  do dnia 26 lutego 2016 roku. Ankiety znajdują się na dole strony.

Programy stypendialne rządu francuskiego

  Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programów stypendialnych rządu francuskiego (BGF) przyznawanych na rok akademicki 2016 - 2017.

Profesor Żukowski

Prof. Marek Żukowski został wybrany na funcję redaktora (Associate Editor) w Physical Review A, jednym z najważniejszych czasopism z zakresu fizyki. Gratulujemy! To kolejny przykład wyboru naukowca z Uniwersytetu Gdańskiego do pełnienia funkcji redaktora w prestiżowym czasopiśmie z danej dyscypliny naukowej.

Nowe projekty
 Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej
 
 „Wpływ kreacji defektów punktowych na stabilność obu stopni utlenienia [n+ oraz (n+1)+] jonu lantanowca [RE] w układzie matryca nieorganiczna - REn+/RE(n+1)+”
Kierownik: dr  Karol Szczodrowski- Projekt NCN Sonata 7

NCBiR ogłosił harmonogram konkursów w 2015 roku

Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR ogłosił wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.