fbpx nauka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG z Instytutu Informatyki otrzymał grant w programie Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki. Będzie realizował projekt zatytułowany "Złożone stany splątane: analiza i otrzymywanie". 

Serdecznie gratulujemy!

 

Zapraszamy do wysłuchania w Radiu UG MORS wywiadu z prof. dr hab. Markiem Żukowskim, który opowiedział jak doszło do powstania i czym będzie się zajmowała druga powołana na Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowa Agenda Badawcza - Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych. W czasie wywiadu, spontanicznie, wspólnie z profesorem ogłosiliśmy konkurs. Do wygrania kalendarze Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Paweł Horodecki z Politechniki Gdańskiej otrzymali 35 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT). Strategicznym partnerem jest Austriacka Akademia Nauk (Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej), jeden z najlepszych ośrodków naukowych w tej dziedzinie na świecie.

Dr Aneta Lewkowicz z Instytutu Fizyki Doświadczalnej uzyskała grant w konkursie Miniatura Narodowego Centrum Nauki. Będzie realizowała projekt pt. "Synteza in situ matrycy sondy luminescencyjnej 1,8-diazafluoren-9-onu w postaci cienkiego filmu ditlenku tytanu". Serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich do składania wniosków w innych konkursach grantowych.

W dniu 15 października 2017 r. Kapituła Medalu im. Profesora Ignacego Adamczewskiego, ustanowionego przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizycznego przyznała Panu prof. Aleksandrowi Kubickiemu medal za popularyzację fizyki. Uroczyste wręczenie medalu odbyło się w trakcie Święta Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w dniu 18 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w auli Politechniki Gdańskiej.

Mgr inż. Tadeusz Leśniewski, doktorant  z Instytutu Fizyki Doświadczalnej
uzyskał grant w konkursie Preludium Narodowego Centrum Nauki. Konkurs ten
przeznaczony jest dla osób rozpoczynających karierę naukową. Laureat będzie
realizował projekt pt. "Wpływ oddziaływania matryca-domieszka na własności
optyczne jonów Mn4+ w kryształach nieorganicznych". Serdecznie gratulujemy!

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. dr hab. Piotr Bojarski ogłasza godziny dziekańskie w dniu:

02 listopada 2017 roku (czwartek) w godz. 7:00 – 12:00

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. dr hab. Piotr Bojarski ogłasza godziny dziekańskie w dniu:

02 listopada 2017 roku (czwartek) w godz. 7:00 – 12:00

Projekt Dr Karoliny Kropielnickiej z Instytutu Matematyki pt. „Nowoczesne metodologie numeryczne w mechanice kwantowej” uzyskał finansowanie w ramach konkursu Harmonia Narodowego Centrum Nauki.

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na