fbpx nauka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Dr Aneta Lewkowicz z Instytutu Fizyki Doświadczalnej uzyskała grant w konkursie Miniatura Narodowego Centrum Nauki. Będzie realizowała projekt pt. "Synteza in situ matrycy sondy luminescencyjnej 1,8-diazafluoren-9-onu w postaci cienkiego filmu ditlenku tytanu". Serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich do składania wniosków w innych konkursach grantowych.

W dniu 15 października 2017 r. Kapituła Medalu im. Profesora Ignacego Adamczewskiego, ustanowionego przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizycznego przyznała Panu prof. Aleksandrowi Kubickiemu medal za popularyzację fizyki. Uroczyste wręczenie medalu odbyło się w trakcie Święta Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w dniu 18 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w auli Politechniki Gdańskiej.

Mgr inż. Tadeusz Leśniewski, doktorant  z Instytutu Fizyki Doświadczalnej
uzyskał grant w konkursie Preludium Narodowego Centrum Nauki. Konkurs ten
przeznaczony jest dla osób rozpoczynających karierę naukową. Laureat będzie
realizował projekt pt. "Wpływ oddziaływania matryca-domieszka na własności
optyczne jonów Mn4+ w kryształach nieorganicznych". Serdecznie gratulujemy!

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. dr hab. Piotr Bojarski ogłasza godziny dziekańskie w dniu:

02 listopada 2017 roku (czwartek) w godz. 7:00 – 12:00

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. dr hab. Piotr Bojarski ogłasza godziny dziekańskie w dniu:

02 listopada 2017 roku (czwartek) w godz. 7:00 – 12:00

Projekt Dr Karoliny Kropielnickiej z Instytutu Matematyki pt. „Nowoczesne metodologie numeryczne w mechanice kwantowej” uzyskał finansowanie w ramach konkursu Harmonia Narodowego Centrum Nauki.

Dziekan i Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

Na prośbę Prorektora prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna oraz Dziekana Wydziału prof. dr hab. Piotra Bojarskiego, prosimy pracowników naukowych i doktorantów o wypełnienie ankiety EKN, znajdującej się po adresem http://ug.edu.pl/pracownicy/rozwoj_kariera  do dnia 26 lutego 2016 roku. Ankiety znajdują się na dole strony.

Programy stypendialne rządu francuskiego

  Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programów stypendialnych rządu francuskiego (BGF) przyznawanych na rok akademicki 2016 - 2017.

Profesor Żukowski

Prof. Marek Żukowski został wybrany na funcję redaktora (Associate Editor) w Physical Review A, jednym z najważniejszych czasopism z zakresu fizyki. Gratulujemy! To kolejny przykład wyboru naukowca z Uniwersytetu Gdańskiego do pełnienia funkcji redaktora w prestiżowym czasopiśmie z danej dyscypliny naukowej.