fbpx nauka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

Aż dwóch laureatów konkursu Sonatina rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Nauki będzie realizowało swoje projekty na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki.  Są to:
  • mgr Marcin Łobejko - projekt pt. "Proces pozyskiwania pracy w termodynamice kwantowej" oraz
  • dr Michał Studziński - projekt pt. "Nowe bezkorekcyjne protokoły teleportacji kwantowej i ich zastosowania". 

W dniach 5 - 7 lipca 2018 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG odbędzie się sympozjum naukowe „Non-commutative Structures in Physics”. Jest  to sympozjum okolicznościowe organizowane z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dr. hab. Władysława Adama Majewskiego.

Szanowni Studenci,

informujemy, że dyżur Prodziekan ds Studenckich, dr Barbary Wolnik, zaplanowany na dzień 13.06.2018 roku, zostaje wyjątkowo przesunięty na dzień 14.06.2018.

 

Dr Illia Serdiuk z Instytutu Fizyki Doświadczalnej uzyskał prestiżowe stypendium dla młodych naukowców START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 
 
Natomiast w konkursie Preludium Narodowego Centrum Nauki grant uzyskał mgr inż. Patryk Jan Lipka-Bartosik. Będzie on realizował w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki projekt pt. "Efekty kwantowe w termodynamice: rola stanu próżni i pomiaru w paradygmacie operacji termicznych".
 

More than 30 positions will be opened soon at a new institute funded by Foundation of Polish Science to be launched at University Gdansk (Poland) in 2018:

International Centre for Theory of Quantum Technologies (ICTQT)

The founders are Marek Zukowski, as the director, and Pawel Horodecki, as co-applicant. The Centre’s official foreign partner is IQOQI Vienna of Austrian Academy of Sciences.

Szanowni Studenci,

informujemy, że dyżur Prodziekan ds Studenckich, dr Barbary Wolnik, w dniu 11.04.2018 roku zostaje wyjątkowo przesunięty na godzinę 13.00

Dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG z Instytutu Informatyki otrzymał grant w programie Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki. Będzie realizował projekt zatytułowany "Złożone stany splątane: analiza i otrzymywanie". 

Serdecznie gratulujemy!

 

Zapraszamy do wysłuchania w Radiu UG MORS wywiadu z prof. dr hab. Markiem Żukowskim, który opowiedział jak doszło do powstania i czym będzie się zajmowała druga powołana na Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowa Agenda Badawcza - Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych. W czasie wywiadu, spontanicznie, wspólnie z profesorem ogłosiliśmy konkurs. Do wygrania kalendarze Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Paweł Horodecki z Politechniki Gdańskiej otrzymali 35 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT). Strategicznym partnerem jest Austriacka Akademia Nauk (Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej), jeden z najlepszych ośrodków naukowych w tej dziedzinie na świecie.