nauka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nauka

W dniach 15-16 maja odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki w Łodzi, w ramach których przewidziano warsztaty i spotkania informacyjne dla naukowców oraz pracowników administracyjnych, którzy będą ubiegać się o finansowanie badań w konkursach NCN.  

 

W programie znalazły się m. in.:

OGŁOSZENIE

Rektor i Senat Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają
całą społeczność akademicką Uniwersytetu Gdańskiego
na spotkanie z kandydatami do Rady Uniwersytetu Gdańskiego.

IV Edycja Pomorskich Meczów Matematycznych

Już po raz czwarty ruszają Pomorskie Mecze Matematyczne - wspólna inicjatywa Stowarzyszenia "bez rutyny" oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i
Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. W roku szkolnym 2018/19 rozgrywki ponownie odbywają się w trzech kategoriach: dla szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Mecze matematyczne to niezwykły konkurs drużynowy, w którym odnaleźć się może każda szkoła i każdy uczeń zainteresowany matematyką!

Dr Michał Oszmaniec z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki jest jednym z pięciu naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium przyznawane jest wybitnym młodym naukowcom na okres do trzech lat.

Serdecznie gratulujemy!

Miejsce pracy

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UG/Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej

Stanowisko

doktorant

Aż dwóch laureatów konkursu Sonatina rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Nauki będzie realizowało swoje projekty na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki.  Są to:
  • mgr Marcin Łobejko - projekt pt. "Proces pozyskiwania pracy w termodynamice kwantowej" oraz
  • dr Michał Studziński - projekt pt. "Nowe bezkorekcyjne protokoły teleportacji kwantowej i ich zastosowania". 

W dniach 5 - 7 lipca 2018 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG odbędzie się sympozjum naukowe „Non-commutative Structures in Physics”. Jest  to sympozjum okolicznościowe organizowane z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dr. hab. Władysława Adama Majewskiego.

Szanowni Studenci,

informujemy, że dyżur Prodziekan ds Studenckich, dr Barbary Wolnik, zaplanowany na dzień 13.06.2018 roku, zostaje wyjątkowo przesunięty na dzień 14.06.2018.

 

Dr Illia Serdiuk z Instytutu Fizyki Doświadczalnej uzyskał prestiżowe stypendium dla młodych naukowców START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 
 
Natomiast w konkursie Preludium Narodowego Centrum Nauki grant uzyskał mgr inż. Patryk Jan Lipka-Bartosik. Będzie on realizował w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki projekt pt. "Efekty kwantowe w termodynamice: rola stanu próżni i pomiaru w paradygmacie operacji termicznych".
 

Strony

Subskrybuj RSS - nauka