Rada Naukowa | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki