Komisje Senackie i Uczelniane | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Przedstawiciele WMFiI w Komisjach Senackich i Uczelnianych

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


prof. dr hab. Władysław A. Majewski - KOMISJA ORGANIZACJI I ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOprof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski - KOMISJA BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOprof. UG, dr hab. Stanisław Kryszewski - KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOprof. dr hab. Piotr Bojarski - KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOprof. dr hab. Zbigniew Szafraniec - KOMISJA ROZWOJU KADR NAUKOWYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOdr Wiesław Laskowski - KOMISJA SOCJALNO-MIESZKANIOWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOprof. dr hab. Andrzej Kowalski - UCZELNIANA KOMISJA OCENIAJąCA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOprof. UG, dr hab. Andrzej Szepietowski - KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOdr hab. Marek Krośnicki - KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOprof. UG, dr hab. Ryszard Drozdowski - ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOprof. UG, dr hab. Antoni Augustynowicz - KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOmgr Maria Zielińska - KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOprof. dr hab. Henryk Leszczyński - ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DO SPRAW DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO