Informacje | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Adres

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:12


Adres:Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 57

80-952 Gdańsk-OliwaInstytut Fizyki Doświadczalnej (tel. 58 523 22 54 lub 58 523 22 53)Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki (tel. 58 523 22 30)Instytut Matematyki (tel. 58 523 20 59 lub 58 523 21 80)Instytut Informatyki (tel. 58 523 21 58)Dziekanat (tel. 58 523 20 26; fax: 58 523 22 66)

Ważniejsze telefony

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:12


Miejsce

Telefon

Pokój

Administracja budynku

58 523 22 70

4

Instytut Matematyki

58 523 20 59 lub 523 21 80

123

Instytut Fizyki Doświadczalnej

58 523 22 54 lub 58 523 22 53

203

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

58 523 22 30

364

Instytut Informatyki

58 523 21 58

127

Biblioteka

58 523 22 55

20