Postępowania o nadanie tytułu naukowego | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. M. Horodeckiemu, prof. UG

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13