Filmy - pokazy eksperymentów | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Materiały filmowe do doświadczeń z fizyki

wtorek, 8 września 2015 roku, 10:25
 


Zapraszamy do zapoznania się filmami prezentującymi doświadczenia z fizykiOptykaStosując przyrząd zwany tarczą Kolbego, łatwo można pokazać odbicie i załamanie światła na elementach optycznych

  Bieg promieni świetlnych po przejściu przez płytkę płasko-równoległąbieg_promieni_plytka_rownolegla.avi
 

  Bieg promieni świetlnych po odbiciu od zwierciadła płaskiego    zwierciadlo_plaskie.avi
 

  Bieg promieni świetlnych po odbiciu od zwierciadła wklęsłego   zwierciadlo_wklęsłe.avi
 

  Bieg promieni świetlnych po odbiciu od zwierciadła wypukłego  
 

  Bieg promieni świetlnych po przejściu przez soczewkę płasko-wypukłą    
 

  Bieg promieni świetlnych po przejściu przez soczewkę dwuwklęsłą i dwuwypukłą     soczewka_wypukła.avisoczewka_wklęsła.avi
 

  Bieg promieni świetlnych po przejściu przez pryzmat równoboczny 


 

 rozszczepienie_w_pryzmacie.avi Drgania i faleruch_falowy.avifalownica.aviskladanie_drgan.avipolaryzacja-model mechaniczny.avifigury_Chlandiego_tarcza_okrągła.avifigury_Chlandiego_tarcza_kwadratowa.avi   Mechanika


 

    stożek.avi
 

    pętla.avi 

ruch_jednostajnie_przyspieszony.avispirala_archimedesa.avizasada_zach._momentu_pedu.aviwalce_na_równi.avi  Elektryczność i magnetyzm


 

   młynek_Franklina.avi 
 

   ping_pong.avi 
 

  cewka Tesli    
 

  klatka Faradaya     

cyklotron.avidoświadczenie Oersteda.avipole_przewodnika.avisila_Coulomba.avisila_Lorenza.avi