XI BFN 2013 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wykłady i demonstracje poprowadzone przez pracowników i doktorantów naszego wydziału (22 - 26 maja 2013)

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


Kierunek Matematyka:
 1. Nieskończone możliwości zwykłego papieru,  Magdalena Domańska


 2. Origami matematyczne, czyli coś z niczego,  Katarzyna Jażdżewska


 3. Papierowa stereometria,  Katarzyna Jażdżewska


 4. Zakręcony świat papieru,  Magdalena Domańska


 5. Gry logiczne - rozwiązywanie problemów,  Andrzej Rebell


 6. Matematyczne łamigłówki,  Magdalena Domańska


 7. Papierowy świat matematyki,  Katarzyna Jażdżewska


 8. Origami w świecie matematyki,  Katarzyna Jażdżewska


 9. Jak to rozwiązać? Proste algorytmy na sukces,  Andrzej RebellKierunek Fizyka:
 1. Akustyka i drgania (drgające mosty),  prof. UG dr hab. B. Linde


 2. Badania nieniszczące materiałów,  mgr N. Ponikwicki


 3. Ultradzwięki i ich zastosowanie,  mgr N. Ponikwicki


 4. Promieniowanie jonizujące. Pomiary i zagrożenia,  mgr J. Pączkowski


 5. Drgania, dźwięki, fale akustyczne a wady słuchu,  prof. dr hab. J. Heldt


 6. Temperatura wrzenia, ciśnienie, ciepło właściwe i inne ciekawostki o wodzie,  prof. dr hab. J. Heldt


 7. Fale mechaniczne, EKM oraz świecenie atomów,  prof. dr hab. J. Heldt


 8. Luminescencja w laboratorium i kuchni,  mgr D. Jankowski, mgr M. Borowiak, mgr A. Łukaszewicz, mgr K. Rok


 9. Komputerowo sterowane urządzenia domowe,  dr inż. J. Młodzianowski


 10. Gdy intuicja zawodzi. Doświadczenia fizyczne,  dr J. Gondek


 11. Fizyka niskich temperatur,  prof. M. Grinberg


 12. Technologie świetlne w życiu codziennym,  prof. M. Grinberg


 13. Interferencja i świecenie,  dr S. Werbowy


 14. Zabawy z grawitacją,  dr B. Pranszke


 15. Różne zjawiska fizyczne w artylerii,  dr B. Pranszke


 16. Elektrostatyka w prostych doświadczeniach,  dr B.Pranszke


 17. Elektromagnetyzm,  mgr P. Kamiński


 18. Niels Bohr - 100 lat modelu atomu wodoru,  dr B. Pranszke


 19. (Pod)wodny świat eksperymentów,  Konrad Wiśniewski, Adrian Drozdowski

Kierunek Informatyka:
 1. Efekty specjalne w produkcjach filmowych,  dr P. Arłukowicz


 2. Nic praktyczniejszego nad dobrą abstrakcję,  dr S. Sokołowski


 3. Spotkanie z robotem,  Krzysztof Detlaf, Michał Wąsowicz


 4. Poznaj świat robota,  Marek Dubrawa, Szymon Komorowski


 5. Jak swoim ciałem sterować komputerem? Dawid Darznik, Sebastian Czarnecki


 6. Historia gier komputerowych,  Konrad Wiśniewski


 7. Czy klocki można ożywić? Krzysztof Detlaf, Michał Wąsowicz


 8. Wielkie możliwości małego robota,  Marek Dubrawa, Szymon Komorowski


 9. Komputerowa mowa ciała,  Dawid Darznik, Sebastian Czarnecki


 10. Twój pierwszy kurs programowania,  Marcin Dembowski


 11. Konkurs 3CityBot, KN Robomaniacs (dr H. Furmańczyk)